ข่าวสาร/กิจกรรม
การลดต้นทุนการผลิตผักกาดขาวปลีโดยใช้ปุ๋ยอินทรีย์ตราค้างคาวซากุระร่วมกับปุ๋ยเคมี
จำนวนผู้เข้าชม 2344 คน
การลดต้นทุนการผลิตผักกาดขาวปลีโดยใช้ปุ๋ยอินทรีย์ตราค้างคาวซากุระร่วมกับปุ๋ยเคมี 
ความร่วมมือระหว่าง บริษัท คอมโพสท์ ยูอิ จำกัด และ ศูนย์พัฒนาโครงการหลวงห้วยโป่ง

       การศึกษาการใช้ปุ๋ยอินทรีย์ร่วมกับปุ๋ยเคมี ที่มีผลต่อปริมาณผลผลิต คุณภาพและต้นทุนการผลิตผักกาดขาวปลี  โดยทำการทดลอง แปลงทดลอง อำเภอเวียงป่าเป้า จ.เชียงราย ระยะทำการทดลอง 3 เดือน ระหว่างเดือน ธันวาคม 2555 –  มีนาคม 2556 (โครงการต่อเนื่อง 3 ฤดูกาล) พบว่าปริมาณน้ำหนักผักกาดขาวปลีมีความแตกต่างกันเมื่อเทียบกับตำรับที่ 1 (Control) ปุ๋ยเคมี 100%  ตำรับที่ 2 ปุ๋ยเคมี 100% ร่วมกับปุ๋ยอินทรีย์ 100 % ตำรับที่ 3 ปุ๋ยอินทรีย์รองพื้น 200 % ร่วมกับปุ๋ยเคมี 45 %  มีน้ำหนักเพิ่มขึ้นในตำรับต่างๆดังนี้ 


1.แปลงปลูก คุณส่ง น่ารัก พบว่ามีน้ำหนักของผักกาดขาวปลีมีความแตกต่างกันออกไปในแต่ละตำรับเมื่อเทียบกับตำรับที่ 1 มีน้ำหนักเฉลี่ย 7,904 กิโลกรัมต่อไร่ ตำรับที่ 2 มีน้ำหนักเฉลี่ย 10,608 กิโลกรัมต่อไร่ และตำรับที่ 3 มีน้ำหนักเฉลี่ย 12,272 กิโลกรัมต่อไร่ 

2.แปลงปลูกคุณมนตรี เก่งแก้ว พบว่าน้ำหนักผักกาดขาวปลีมีความต่างแตกต่างกันออกไปในแต่ละตำรับ เมื่อเทียบกับตำรับที่ 1 มีน้ำหนักเฉลี่ย 14,872 กิโลกรัมต่อไร่ ตำรับที่ 2 มีน้ำหนักเฉลี่ย 17,368 กิโลกรัมต่อไร่ และตำรับที่ 3 มีน้ำหนักเฉลี่ย 13,520 กิโลกรัมต่อไร่ 

 
ดังนั้นสามารถสรุปได้ว่าการใช้ปุ๋ยอินทรีย์รองพื้นและลดปุ๋ยเคมีลง และใช้วิธีการละลายปุ๋ยหยอดรอบโคนต้น สามารถลดต้นทุนในการผลิตและทำให้ผลผลิตที่ได้เพิ่มขึ้นได้ 
ข่าวสาร/กิจกรรม
- กิจกรรมสิ่งแวดล้อม(Smart Green)ของโรงเรียนแม่ลาววิทยาคม
- ปลูกมะนาวให้มีประสิทธิภาพ ทำอย่างไร??
- โรคแคงเกอร์ เป็นแล้วไม่หายแต่ป้องกันได้
- 4 วิธีกำจัดหอยเชอรี่ ก่อนระบาดทั่วทุ่ง
- ซากุระ จัดโปรรร!! ซื้อปุ๋ยอินทรีย์ ตรา ค้างคาวซากุระ วันนี้ #แถมฟรี!! อะมิโนเปปไทด์,เสื้อ
- ร่วมสนุกกับกิจกรรม Like&Share!! เพียงตอบคำถาม ว่า...“ทำไมอยากใช้ ค้างคาวซากุระ? พร้อมบอกว่าจะใช้กับพืชอะไร” ลุ้นรับผลิตภัณฑ์ ตรา ค้างคาวซากุระ ชุดทดลองไปใช้ฟรีๆ จำนวน 10 รางวัล
- หายสงสัย? ใส่ปุ๋ยทุเรียนอย่างไรดี
- กำจัดหมด ลดเพลี้ยแป้ง สับปะรดแข็งแรง!!
- เคล็ดไม่ลับ ปลูกหน่อยไม้ฝรั่งให้ได้ผลดี
- ฝนตกหนัก!! สับปะรดเน่าง่าย รู้ก่อนแก้ไขทัน
ดูทั้งหมด

Copyright by compostyui.com
Engine by MAKEWEBEASY