บทความ
โปรแกรมใส่ปุ๋ยสำหรับสตอเบอรี่
[17 กันยายน 2561 14:37 น.]จำนวนผู้เข้าชม 94 คน

โปรแกรมใส่ปุ๋ยสำหรับมันฝรั่ง
[17 กันยายน 2561 14:36 น.]จำนวนผู้เข้าชม 90 คน

โปรแกรมใส่ปุ๋ยสำหรับกาแฟ
[17 กันยายน 2561 14:34 น.]จำนวนผู้เข้าชม 84 คน

โปรแกรมใส่ปุ๋ยสำหรับลำไย
[17 กันยายน 2561 14:33 น.]จำนวนผู้เข้าชม 91 คน

สวนทดลองกระเทียมที่ใช้ผลิตภัณฑ์ ตรา ค้างคาวซากุระ
[15 มีนาคม 2561 13:31 น.]จำนวนผู้เข้าชม 308 คน

แปลงทดลองปลูกถั่วแขก
[6 มกราคม 2561 16:47 น.]จำนวนผู้เข้าชม 366 คน

งานทดลองผลิตภัณฑ์ ค้างคาวซากุระ พริกหวาน
[31 สิงหาคม 2560 09:04 น.]จำนวนผู้เข้าชม 465 คน

งานทดลองผลิตภัณฑ์ ตราค้างคาวซากุระ ต้นอ่อนหรือกล้าผัก
[31 สิงหาคม 2560 09:01 น.]จำนวนผู้เข้าชม 442 คน

การใช้ปุ๋ยอินทรีย์ชนิดเม็ด ในยางพารา
[1 กรกฎาคม 2556 13:41 น.]จำนวนผู้เข้าชม 3313 คน

เพื่อลดต้นทุนการผลิต สามารถผสมปุ๋ยอินทรีย์ตราค้างคาวซากุระชนิดเม็ด ร่วม กับกับปุ๋ยเคมีสูตรต่างๆ ในอัตรา ปุ๋ยอนิทรีย์ชนิดเม็ด 2 ส่วน ต่อ ปุ๋ยเคมี 1 ส่วน เมื่อผสมแล้วหมักไว้ในกระสอบอย่างน้อย 48 ชั่วโมง แล้วจึงนำไปใช้ในอัตราเดิม 
การใช้ปุ๋ยอินทรีย์ชนิดผง ในไม้ผล และยางพารา
[1 กรกฎาคม 2556 13:18 น.]จำนวนผู้เข้าชม 3017 คน

เพื่อเพิ่มความสมบูรณ์ของดิน ให้มีความร่วนซุย อุ้มน้ำระบายอากาศได้ดี เพิ่มกิจกรรมของจุลินทรีย์ดิน และช่วยปลดปล่อยธาตุอาหารพืชที่ตกค้างในดินให้มีมีประโยชน์ต่อพืช
ดินประกอบด้วยอะไรบ้าง
[23 เมษายน 2556 14:31 น.]จำนวนผู้เข้าชม 880 คน

การใส่ปุ๋ยและปรับปรุงดิน
[9 เมษายน 2556 14:06 น.]จำนวนผู้เข้าชม 6431 คน

พื้นที่ปลูกข้าวของประเทศไทยสามารถจำแนกลักษณะดินนา ได้3 ลักษณะ คือ ดินเหนียว ดินร่วน ดินทราย หรือดินร่วนปนดินทราย ซึ่งทำให้วิธีการใส่ปุ๋ยและปรับปรุงดินแตกต่างกันไปในดินนาแต่ละชนิด
 

Copyright by compostyui.com
Engine by MAKEWEBEASY