บทความ
แปลงทดลองปลูกถั่วแขก
[6 มกราคม 2561 16:47 น.]จำนวนผู้เข้าชม 43 คน

งานทดลองผลิตภัณฑ์ ค้างคาวซากุระ พริกหวาน
[31 สิงหาคม 2560 09:04 น.]จำนวนผู้เข้าชม 130 คน

งานทดลองผลิตภัณฑ์ ตราค้างคาวซากุระ ต้นอ่อนหรือกล้าผัก
[31 สิงหาคม 2560 09:01 น.]จำนวนผู้เข้าชม 124 คน

การใช้ปุ๋ยอินทรีย์ชนิดเม็ด ในยางพารา
[1 กรกฎาคม 2556 13:41 น.]จำนวนผู้เข้าชม 2897 คน

เพื่อลดต้นทุนการผลิต สามารถผสมปุ๋ยอินทรีย์ตราค้างคาวซากุระชนิดเม็ด ร่วม กับกับปุ๋ยเคมีสูตรต่างๆ ในอัตรา ปุ๋ยอนิทรีย์ชนิดเม็ด 2 ส่วน ต่อ ปุ๋ยเคมี 1 ส่วน เมื่อผสมแล้วหมักไว้ในกระสอบอย่างน้อย 48 ชั่วโมง แล้วจึงนำไปใช้ในอัตราเดิม 
การใช้ปุ๋ยอินทรีย์ชนิดผง ในไม้ผล และยางพารา
[1 กรกฎาคม 2556 13:18 น.]จำนวนผู้เข้าชม 2660 คน

เพื่อเพิ่มความสมบูรณ์ของดิน ให้มีความร่วนซุย อุ้มน้ำระบายอากาศได้ดี เพิ่มกิจกรรมของจุลินทรีย์ดิน และช่วยปลดปล่อยธาตุอาหารพืชที่ตกค้างในดินให้มีมีประโยชน์ต่อพืช
การใส่ปุ๋ยและปรับปรุงดิน
[9 เมษายน 2556 14:06 น.]จำนวนผู้เข้าชม 5625 คน

พื้นที่ปลูกข้าวของประเทศไทยสามารถจำแนกลักษณะดินนา ได้3 ลักษณะ คือ ดินเหนียว ดินร่วน ดินทราย หรือดินร่วนปนดินทราย ซึ่งทำให้วิธีการใส่ปุ๋ยและปรับปรุงดินแตกต่างกันไปในดินนาแต่ละชนิด
 

Copyright by compostyui.com
Engine by MAKEWEBEASY