สถิติผู้เข้าชม
 ขณะนี้มีผู้เข้าใช้ 5
 ผู้เข้าชมในวันนี้ 351
 ผู้เข้าชมทั้งหมด 192,480
 เปิดเว็บ 07/03/2556
 ปรับปรุงเว็บ 01/02/2563
 สินค้าทั้งหมด 13
 ตัวแทนจำหน่าย
ตัวแทนจำหน่าย ปุ๋ยอินทรีย์ ตรา ค้างคาวซากุระ

yesภาคเหนือ 
 
heartจังหวัดเชียงใหม่ - ลำพูน - ลำปาง
1. หจก.เชียงใหม่ลิ้มศักดากุล ถ.วงแหวนรอบสอง อ.เมือง จ.เชียงใหม่  โทร.053-244962
2. ร้านจีรวรรณการเกษตร เลขที่ 24 หมู่. 2 ต.ดอยหล่อ อ.ดอยหล่อย จ.เชียงใหม่ โทร 084-6178366
3. ร้านต้นกล้าการเกษตร  เลขที่ 31/1 หมู่ 18 ต.ช่างเคิ่ง อ.แม่แจ่ม จ.เชียงใหม่ โทร.082-6149973,089-5552426   
4. ร้านเกษตรยั่งยืน แม่แตง เลขที่ 159 หมู่ 5 ต.สันมหาพล อ.แม่แตง จ.เชียงใหม่  โทร.087-184-4421
5. ร้านเกษตรยั่งยืน2  เลขที่ 409 หมู่ 8 บ้านแม่ก๊ะ ต.เชียงดาว อ.เชียงดาว จ.เชียงใหม่ 50170 โทร.081-4728887,053456379
6. ร้านกรวรรณการเกษตร เลขที่ 70/1 ม.6 ต.ประตูป่า อ.เมือง จ.ลำพูน โทร.085-8703347 
7. ร้านเกษตรรุ่งเรือง เลขที่ 96/1 ม.1 ต.แจ้ห่ม อ.แจ้ห่ม จ.ลำปาง โทร.085-7124707 
8. ร้านบุรินทร์การเกษตร  บ้านหนองตอง อ.หางดง จ.เชียงใหม่ โทร.081-950-2720  
9. ร้านผ่องใสการเกษตร เลขที่ 101 ม.4 ต.บ้านตาล อ.ฮอด จ.เชียงใหม่ 50240 โทร.081-980-4884 , 089-5361961  
10. ร้านน้ำเพชรการเกษตร เลขที่ 155/1 ม.11 ต.แม่ตื่น อ.ลี้ จ.ลำพูน  โทร.093-280-8025 พี่หน่อย 081-402-1425 คุณจำรัส   
11. ร้านแม่วังการเกษตร  เลขที่ 621 ม.4 ต.วังเหนือ อ.วังเหนือ จ.ลำปาง โทร.089-997-8510 
12. ร้านแม่โจ้ 68 เมล็ดพันธุ์  เลขที่ 290 หมู่ 2  ต.ป่าไผ่ อ.สันทราย  จ.เชียงใหม่  50210 โทร.087-2059321 
13. ร้านรักษ์การเกษตร เลขที่ 196/3 ม.5 ต.ลวงเหนือ อ.ดอยสะเก็ด จ.เชียงใหม่ โทร.086-3090639 
14. ร้านใจงามการเกษตร  เลขที่ 188/6 ม.7 ต.แช่ช้าง อ.สันกําแพง จ.เชียงใหม่  โทร.084-3787415                
15. ร้านทองดี เลขที่ 111/1 ม.8 ต.ศรีวิชัย อ.ลี้ จ.ลำพูน  โทร.089-5589553    
16. ร้านบ้านขุนการเกษตร เลขที่ 166 ม.3 ต.บ่อหลวง อ.ฮอด จ.เชียงใหม่ โทร.099-8312424          
17. ร้านเกษตรวังตวง เลขที่ 127 ม.7 ต.บ้านแปะ อ.จอมทอง จ.เชียงใหม่  โทร.053-831153 081-9987799   
18. ร้านประดิษฐ์การเกษตร เลขที่ 341 ม.5 ต.อุโมงค์ อ.เมือง จ.ลำพูน โทร.089-433-0030
19. ร้านประเสริฐการเกษตร เลขที่ 195 ม.2 ต.สบเตี๊ยะ อ.จอมทอง จ.เชียงใหม่ โทร.081-0295970
20. ร้านดงมะปินหวาน เลขที่ 46 ม.8 ต.ศรีเตี้ยะ อ.บ้านโฮ่ง จ.ลำพูน โทร.080-8510804
21. ร้านแสงวิเชียรการเกษตร เลขที่ 70 ม.6 ต.ริมปิง อ.เมือง จ.ลำพูน โทร.081-7839563
22. ร้านผกาพรรณการเกษตร เลขที่ 149 ม.5 บ้านสันเหมือง ต.หนองล่อง อ.เวียงหนองล่อง จ.ลำพูน โทร.098-0411750 
23. ร้านวุฒิภัทรการเกษตร เลขที่ 45 ม.2 ต.บงตัน อ.ดอยเต่า จ.เชียงใหม่ โทร.090-1511459
24. ร้านแม่มาลี เลขที่ 55/10 ม.14 ต.ป่าพลู อ.บ้านโฮ่ง จ.ลำพูน โทร.086-6724437 

 
heartจังหวัดเชียงใหม่ เขต อำเภอฝาง อำเภอแม่อาย อำเภอไชยปราการ
1. ร้าน ๙ไม้งาม  อ.แม่อาย  จ.เชียงใหม่  คุณชาญชัย ถาวัลยสุขกุล  โทร.081-8819727, 081-9922212
heartจังหวัดเชียงราย - พะเยา - แพร่-อุตรดิตถ์
1. บริษัท คอมโพสท์ ยูอิ จำกัด โทร.053-160861 แฟกซ์ 053-160862
2. ร้านเกษตรยอดดอย เลขที่ 372 ม.14 ต.ป่าซาง อ.แม่จัน จ.เชียงราย โทร.093-047-0497 
3. หจก.รักษ์เกษตร 2555 เลขที่ 4/1 หมู่ 11 ต.หย่วน อ.เชียงคำ จ.พะเยา 56110 โทร.063-5196539
4. ร้านกิจเจริญ สันมะค่า  เลขที่ 82 หมู่ 3 ต.สันมะค่า อ.ป่าแดด จ.เชียงราย โทร.053-761523,085-7227856  
5. ร้านบ้านสวนการเกษตร เลขที่ 423 หมู่ 3  ต.ศรีค้ำ อ.แม่จัน จ.เชียงราย  57110 โทร.081-764-1936     
6. ร้านแม่ข้าวต้มการเกษตร  เลขที่ 4/4 ม.17 ต.แม่ข้าวต้มหลวง อ.เมือง จ.เชียงราย โทร.081-454-0206 
7. ร้านมากมีเจริญทรัพย์การเกษตร เลขที่ 175 หมู่ 6 ต.สันสลี อ.เวียงป่าเป้า จ.เชียงราย โทร.081-166-5093 
8. ร้านรวมสินชื่นชอบการเกษตร  เลขที่ 131/14 หมู่ 13 ถ.ซุปเปอร์ไฮเวย์  ต.สันทราย อ.เมือง  จ.เชียงราย 57000 โทร.0-5377-4484
9. ร้าน ป.เจริญกิจ บ้านสันต้นแหน อ.แม่ลาว จ.เชียงราย  
10. ร้านบ้านการเกษตร บ้านแม่ห่าง ต.เชียงกาหลง อ.เวียงป่าเป้า จ.เชียงราย โทร.089-9987127      
11. ศูนย์วิสาหกิจชุมชน อ.เชียงแสน เลขที่ 538 หมู่ 2 ต.เวียง  อ.เชียงแสน จ.เชียงราย  โทร.086-191-1175 
12. ร้านสันกลาง เลขที่ 85 หมู่ 13 ต.ป่าอ้อดอนชัย อ.เมือง จ.เชียงราย  โทร.081-673-4886 
13. ร้าน ส.ทวีเฟอร์ติไลเซอร์ เลขที่ 324/5 หมู่7 ต.เจดีย์หลวง อ.แม่สรวย จ.เชียงราย 
14. ร้านทุ่งต้อมมิตรเกษตร เลขที่ 117 ม.1 ต.ศรีถ้อย อ.แม่สรวย จ.เชียงราย โทร.081-7962153  
15. 
ร้านสำราญโซล่าเซลล์และการจราจร (คุณสำราญ  กาวิกุล) เลขที่ 628 หมู่ 1 ต.เมืองพาน อ.พาน จ.เชียงราย โทร 089-6332985
16. ร้านชัยภาพันธ์พืชผล เลขที่ 61 ม.6 ต.แม่กรณ์ อ.เมือง จ.เชียงราย  โทร.088-2571356       
   
17. ร้านลูกหลานการเกษตร เลขที่ 88 ม.6 ต.เวียง อ.เวียงป่าเป้า จ.เชียงราย  โทร.098-0968477      
18. ร้านนานาการเกษตร เลขที่ 181 ม.4 ต.ป่าสัก อ.เชียงแสน จ.เชียงราย โทร.061-3710233 
19. ร้านสังเวียนการเกษตร เลขที่ 245 ม.3 ต.แม่พริก อ.แม่สรวย  จ.เชียงราย โทร.086-1911012   
20. ร้านแม่โจ้การเกษตร เชียงราย เลขที่ 280 ม.24 หน้าวัดร่องเพียง ต.ห้วยสัก อ.เมือง จ.เชียงราย โทร.099-2729990 
21. ร้านศักนรินทร์พานิช เลขที่ 267 ม.5 ต.หล่ายงาว อ.เวียงแก่น จ.เชียงราย โทร.081-4662667
22. ด.ต.ณัชฐปกรณ์(ดาบวิสูตร)สายดี 42/1ม.4ต.ฟากท่าอ.ฟากท่าจ.อุตรดิตถ์(53160) เขตจ.อุตรดิตถ์โซนสายเหนือ*มี.อ.ท่าปลา อ.ทองแสนขัน อ.น้ำปาด อ.บ้านโคก*

 
 

yesภาคกลาง
 
1. ร้านเจ๊แหววไม้ค้ำการเกษตร  เลขที่ 25/4 ม.6 ต.หนองสามวัง อ.หนองเสือ จ.ปทุมธานี  12170 โทร.คุณรัตน์ 089-8039183 คุณเอก 098-4178293  
2. ร้านรักษ์นาวินการเกษตร เลขที่ 85 ม.2 ต.บ้านติ้ว อ.หล่มสัก จ.เพชรบูรณ์  โทร.098-4905436   
3. ร้านบุญนาคการเกษตร เลขที่ 45 ม.7 ต.แม่สำ อ.ศรีสัชนาลัย จ.สุโขทัย  โทร.086-1884917 
 
 
 
 

yesภาคตะวันออก
             1. คุณเสริม ยี่ส่อง จ.ตราด โทร. 081-9962313
           2. ร้านเนินสูงการเกษตร จ.จันทบุรี   คุณดุษฎี วงศ์โรจน์รัตนา  โทร.085-1159997,086-3142142,085-1094455
 

yesภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
 
1. ร้านเกษตรพัฒนา  เลขที่ 426 หมู่ 19 บ้านโนนอารีย์  ต.ปากช่อง อ.ปากช่อง  จ.นครราชสีมา โทร.089-6663998 ,089-2058990 
2. ร้านเกษตรจุฬา  เลขที่ 118 หมู่ 9 ต.บ้านเจียง  อ.ภักดีชุมพล  จ.ชัยภูมิ โทร.081-967-1250     

 
yesภาคใต้

               1. บริษัท ฮั่นเจิน พาราวู๊ด จำกัด 13/3 ม.4 ต.บางไทร อ.ตะกั่วป่า จ.พังงา โทร 081-6935414
               2. ร้านทานพอเกษตรภัณฑ์ คุณวินัย  บุญเกื้อสง  อ.ฉวาง  จ.นครศรีธรรมราช   โทร. 081-2736223
               3. ร้านเขาค่ายเกษตรอินทรีย์  เลขที่ 205 ม.3 ต.เขาค่าย อ.สวี จ.ชุมพร 86130 โทร.092-8682843 098-2952889
               4. 
สวนแถลงกิจ 94/1 ม.12 ต.บ้านนา อ.เมือง จ.ชุมพร โทร.086-2700836
   
 
                                             
 yesภาคอีสาน
      
                1. ร้านภู่พันธุ์ทรัพย์เกษตร   จังหวัดขอนแก่น  คุณพิชิต   ภู่พันธุ์สกุล   โทร.089-279-6968


 
 yesภาคตะวันตก

 
                1. ร้านรวมคุณรุ่งเรืองกิจ  เลขที่ 105 หมู่ 3 ต.มหาวัน อ.แม่สอด  จ.ตาก  63110 โทร.081-8118320  
 
 
 

Copyright by compostyui.com
Engine by MAKEWEBEASY