ปุ๋ยอินทรีย์

[ +zoom ]

ปุ๋ยอินทรีย์ตราค้างคาวซากุระชนิดเม็ด
   คุณสมบัติ

 • ใช้ร่วมกับปุ๋ยเคมี เพื่อลดต้นทุนการผลิต และเพิ่มประสิทธิภาพปุ๋ยเคมี
 • มีอินทรียวัตถุสูง ช่วยปรับโครงสร้างดิน ทำให้ดินอุ้มน้ำระบายอากาศได้ดี
 • มีจุลินทรีย์ชีวภาพช่วยสร้างธาตุอาหาร ย่อยสลายปุ๋ยที่ตกค้างในดินให้เป็นประโยชน์ 
 • ช่วยย่อยสลายเศษพืช ตกค้างในดินให้เป็นปุ๋ยพืชในดิน
 • ช่วยยับยั้งป้องกันโรคพืชในดิน 
 • เร่งการแตกรากใหม่ ฟื้นฟูต้นโทรม
 • ทำให้พืชสมบูรณ์ แข็งแรง เพิ่มคุณภาพและผลผลิต
วิธีการใช้
 • ใช้ผสมกับปุ๋ยเคมีได้ทุกสูตร อัตรา 1 : 1 , 1 : 2 , 1 : 3   แล้วหมักทิ้งไว้ในกระสอบที่ปิดสนิท
 • อย่างน้อย 24 ชั่วโมง แล้วจึงนำไปใช้ในอัตราเท่าปุ๋ยเคมี
   

[ +zoom ]

ปุ๋ยอินทรีย์ตราค้างคาวซากุระชนิดผง
   คุณสมบัติ

 •  มีอินทรียวัตถุสูง ช่วยปรับโครงสร้างดิน ทำให้ดินอุ้มน้ำระบายอากาศได้ดี
 • มีจุลินทรีย์ชีวภาพช่วยสร้างธาตุอาหาร ย่อยสลายปุ๋ยที่ตกค้างในดินให้เป็นประโยชน์
 • ช่วยย่อยสลายเศษพืช ตกค้างในดินให้เป็นปุ๋ยพืชในดิน
 • ช่วยยับยั้งป้องกันโรคพืชในดิน 
 • เร่งการแตกรากใหม่ ฟื้นฟูต้นโทรม
 • ทำให้พืชสมบูรณ์ แข็งแรง เพิ่มคุณภาพและผลผลิต
 •  
   วิธีการใช้
 • ใช้หว่านรองพื้นก่อนปลูก
 • รองก้นหลุมปลูก
 • หว่านรอบทรงพุ่ม  ไม้ผล ไม้ยืนต้น พืชไร่ พืชสวน และพืชทุกชนิด

Copyright by compostyui.com
Engine by MAKEWEBEASY