มูลค้างคาว
 

 

   

[ +zoom ]

heartมูลค้างคาว
   คุณสมบัติ

  • มีธาตุอาหารหลัก ธาตุอาหารรอง ธาตุอาหารเสริม ครบถ้วน
  • ​มีฟอสเฟตและแคลเซียมสูง ไม่ทำให้ดินเป็นกรด
  • เร่งการเจริญเติบโตของพืช มีกรดฮิวมิก และกรดฟูลวิก ช่วยดูดซับธาตุอาหาร 
  • ทำให้ดินร่วนซุย กระตุ้นการแตกราก ฟื้นฟูต้นโทรม
  • ป้องกันและกำจัดไส้เดือนฝอย โรครากปม และป้องกันโรคในดิน

Copyright by compostyui.com
Engine by MAKEWEBEASY