อะมิโนเปปไทด์

[ +zoom ]
  heartซากุระเขียว ชนิดน้ำ (เปปไทด์อะมิโน)
   คุณสมบัติ ซากุระ เขียว เป็นผลิตภัณฑ์สำเร็จรูปที่ได้จากอะมิโนเปปไทด์  
จากถั่วเหลือง นำมาผสมกับสาหร่ายทะเล ที่มีฮอร์โมน วิตามิน และแร่ธาตุๆ ที่จำเป็นสำหรับพืช อันดับ 1 ในรูปที่พืชสามารถนำไปใช้ประโยชน์ได้มากที่สุด  นำเข้าจากประเทศญี่ปุ่น ซากุระเขียว จึงเป็น สารอาหารบำรุงพืช ที่มีคุณภาพ และประสิทธิภาพสูง  

  enlightened ประโยชน์   ซากกุระ เขียว
 • ช่วยส่งเสริมการเจริญเติบโตของพืช
 • ช่วยฟื้นฟูต้น หลังการเก็บเกี่ยว
 • กระตุ้นการแตกราก แตกยอดใหม่
 • เพิ่มความต้านทานให้แก่พืช จากสภาพแวดล้อม ไม่เหมาะสม เช่นร้อนจัด แห้งจัด น้ำท่วม โรคแมลง       
  enlightenedอัตราการใช้และวิธีการใช้ ซากุระ เขียว
 • ฉีดพ่นทางใบ 30-40 ซีซี.ต่อน้ำ 20 ลิตร ใช้ได้กับทุกพืช
 • ​​ฉีดพ่นขยายราก  ทางดิน  40 ซีซี.ต่อน้ำน้ำ 20 ลิตร  ใช้ได้กับทุกพืช
 • เพื่อให้ได้ประสิทธิภาพสูงสุด ควรใช้ร่วมกับซากุระฮิวเมท
     

[ +zoom ]
 

heartซากุระแดง ชนิดน้ำ (เปปไทด์อะมิโน)
   คุณสมบัติ ซากุระ แดง เป็นผลิตภัณฑ์สำเร็จรูปที่ได้จากอะมิโนเปปไทด์ จากถั่วเหลือง นำมาผสมกับสาหร่ายทะเล ที่มีฮอร์โมน วิตามิน และแร่ธาตุๆ ที่จำเป็นสำหรับพืช อันดับ 1 ในรูปที่พืชสามารถนำไปใช้ประโยชน์ได้มากที่สุด  นำเข้าจากประเทศญี่ปุ่น ซากุระแดง จึงเป็น สารอาหารบำรุงพืช ที่มีคุณภาพ และประสิทธิภาพสูง

  enlightened ประโยชน์   ซากกุระ แดง

 • ส่งเสริมการติดดอกออกผล
 • ลดการหลุดร่วงของดอกและผลอ่อน
 • เพิ่มน้ำหนัก ความหวาน รสชาติ กลิ่น สี
 • เพิ่มความต้านทานให้แก่พืช จากสภาพแวดล้อม ไม่เหมาะสม เช่นร้อนจัด แห้งจัด น้ำท่วม โรคแมลง

   enlightenedอัตราการใช้และวิธีการใช้ ซากุระ แดง

 • ฉีดพ่นทางใบ 30-40 ซีซี.ต่อน้ำ 20 ลิตร ใช้ได้กับทุกพืช
 • ฉีดพ่นขยายราก  ทางดิน  40 ซีซี.ต่อน้ำน้ำ 20 ลิตร  ใช้ได้กับทุกพืช
 • เพื่อให้ได้ประสิทธิภาพสูงสุด ควรใช้ร่วมกับซากุระฮิวเมท
 
   
             heartซามูไรเขียว ชนิดน้ำ (เปปไทด์อะมิโน)
        [ +zoom ]   
             heartซามูไรแดง ชนิดน้ำ (เปปไทด์อะมิโน)
        [ +zoom ]   
 
 
 
 

 

Copyright by compostyui.com
Engine by MAKEWEBEASY