ฮิวเมท

[ +zoom ]
heartซากุระ ฮิวเมท(Sakura Humate)
   
   enlightenedประกอบด้วย
 • กรดฮิวมิค(Humic acid)76%
 • กรดฟูลวิค(Fulvic acid)20%
   enlightenedประโยชน์
 • ฟื้นต้นโทรมส่งเสริมการแตกรากแตกกอ
 • ปรับโครงสร้างดินให้ร่วนซุย อุ้มน้ำ ระบายอากาศ
 • แก้ปัญหาดินเป็นกรด แข็งกระด้าง
 • เพิ่มประสิทธิภาพการดูดซับธาตุอาหารพืช
 • ละลายปุ๋ยตกค้างในดินให้เป็นประโยชขน์
   enlightenedอัตราการใช้วิธีการใช้
 • สำหรับฉีดพ่นทางใบ
 • ใช้อัตรา 10 กรัม (1 ช้อนชา) ต่อน้ำ 20 ลิตร หรือ 100 กรัม ต่อน้ำ 200 ลิตร ทุก 7-15 วัน ใช้ผสมกับปุ๋ยหรือสารเคมีได้ทุกชนิด
 • สำหรับทางดิน
 • ใช้ผสมน้ำราด/พ่นลงดิน 1 กิโลกรัม ต่อน้ำ 1,000 ลิตร
 • ใช้ราดลงดินรอบทรงพุ่ม เพื่อเร่งขยายการแตกราก และกำจัดสารที่ใช้บังคับการออกดอกผลไม้
  เช่น ลำใย มะม่วง ทุเทียน
 • ใช้ผสมปุ่ยเคมีอัตรา 100 กรัมผสมกับปุ๋ยเคมี 50 กิโลกรัม
 • ใช้ผสมยาฆ่าหญ้า ทำให้หญ้าตายดีและดินไม่เสื่อมโทรม
 • ​เพื่อให้ได้ประสิทธิภาพสูงสุด ควรใช้ร่วมกับซากุระเขียว หรือ ซากุระแดง
   

[ +zoom ]

heartฮิวมัส

   enlightenedคุณสมบัติ

 • มีกรดฮิวมิก ฟูลวิก และอินทรียวัตถุสูง
 • ​มีค่า CEC (การแลกเปลี่ยนไอออนสูง)
 • ช่วยปรับโครงสร้างดิน ทั้งกายภาพ ทางเคมี และชีวภาพ
 • เพิ่มประสิทธิภาพการดูดซับธาตุอาหารพืชเข้าสู้ระบบรากได้ดีขึ้น
 • ทำให้การดูดซึมและอุ้มน้ำของดินดีขึ้นช่วยให้พืชทนแล้ง
 • ช่วยแก่ปัญหาดินเป็นกรด-ด่างให้เป็นกลาง พืชสามารถดูดซับธาตุอาหารได้ดี

 


                                             heartซามูไร ฮิวเมท
                            [ +zoom ]
 
 
 

Copyright by compostyui.com
Engine by MAKEWEBEASY