เกี่ยวกับเรา

บริษัท คอมโพสท์ ยูอิ จำกัด เป็นบริษัทที่มีความเชี่ยวชาญด้านการผลิตปุ๋ยอินทรีย์ และปุ๋ยอินทรีย์เคมีชีวภาพ
ภายใต้ผู้บริหารและทีมงานผู้เชี่ยวชาญ ญี่ปุ่น ไทย สหรัฐอเมริกา และลาว
ที่มีประสบการณ์ด้านการผลิตปุ๋ยมากว่า 20 ปี ได้รับความไว้วางใจจากบริษัททั้งในและต่างประเทศ
ให้เป็นผู้ผลิตปุ๋ยใช้ในฟาร์ม และนำไปจำหน่าย
  • นโยบายคุณภาพ  (Quality Policy) สร้างสรรค์คุณภาพปุ๋ยเพื่อตอบสนองความต้องการของพืช และความพึงพอใจของลูกค้า
มุ่งพัฒนาสู่ทางเลือกอันดับหนึ่ง
  • วิสัยทัศน์  (Vision)    เครือบริษัท คอมโพสท์ ยูอิ มุ่งผลิตและพัฒนาปุ๋ยที่มีคุณภาพสูง และรักษาสิ่งแวดล้อม จากเทคโนโลยี และนวัตกรรมที่ทันสมัย
เพื่อเสริมสร้างคุณภาพชีวิตที่ดีของประชากรโลก​
  • จุดมุ่งหมาย(Mission)  
  1. ลูกค้าคือคนสำคัญของเรา
  2. มุ่งพัฒนาศักยภาพของพนักงานทุกระดับ
  3. ผลิตปุ๋ยโดยเลือกวัตถุดิบที่ดีที่สุดของโลก
  4. ลดต้นทุนการผลิต เพิ่มคุณภาพและปริมาณผลผลิตให้สูงขึ้น และรักษาสิ่งแวดล้อมดำเนินการวิจัย และพัฒนาเพื่อให้ได้สินค้าและบริการที่เป็นเลิศ

Copyright by compostyui.com
Engine by MAKEWEBEASY